Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ORLEN Ochrona sp. z o.o. z siedzibą w Płocku, 09-411 Płock, ul. Chemików 7. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu odpowiedzi na zadane przez Panią/Pana pytania, co jest naszym prawnie usprawiedliwionym interesem (art. 6 ust. 1 lit f RODO). Szczegółowe zasady przetwarzania Pani/Pana danych osobowych znajdują się pod linkiem klauzula informacyjna.