O Firmie

Dokumenty i certyfikaty

Spełniamy najwyższe standardy dotyczące ochrony fizycznej oraz cyfrowej. Zapoznaj się z naszmymi certyfikatami.

Dokument informujący, że ORLEN Ochrona posiada kompetencje w zakresie instalacji, obsługi, konfiguracji, administrowania oraz serwisu produktów i oprogramowania Avigilon ACC enterprise 7.X na terenie Polski.

ADI a Resideo Company to dokument, który potwierdza, że ORLEN Ochrona jest Certyfikowanym Partnerem ADI Global Distribution Polska.

Norma ta zawiera wymagania, których realizacja wpływa na poprawę bezpieczeństwa i higieny pracy. Zapewniamy pełną zgodność prawną, bieżącą identyfikację zagrożeń, skuteczną ocenę ryzyka zawodowego.

To norma, która zawiera wymagania dla systemu zarządzania środowiskowego. Jest kluczowa dla firm, które chcą poprawiać działać bez szkody dla środowiska.

To zbiór norm standaryzacyjnych, które dotyczą wymagań NATO w kwestii jakości usług. Obecnie certyfikaty AQAP​ posiadają tylko nieliczne firmy z branży ochrony.

Oznacza zdolność do ochrony informacji niejawnych w Unii Europejskiej oznaczonych klauzulą SECRET UE/ EU SECRET oraz CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL.

Oznacza zdolność do ochrony informacji niejawnych w Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego oznaczonych  klauzulą NATO SECRET oraz NATO CONFIDENTIALL.

Oznacza zdolność do ochrony informacji niejawnych oznaczonych klauzulą TAJNE oraz POUFNE.

To certyfikat wydawany przez Wojskowe Centrum Normalizacji, Jakości i Kodyfikacji. Pozwala na wykonywanie usługi dla struktur NATO.

Rekomendacja wiarygodności, która gwarantuje, że ORLEN Ochrona wykonuje usługi profesjonalnie i skutecznie.

W naszej Organizacji Zintegrowany System Zarządzania traktujemy jako narzędzie pracy, jako wyrażenie sposobu i realizacji naszych działań.

Obecnie mamy wdrożone i certyfikowane wymagania wg ISO 9001, AQAP 2110, ISO 14001, ISO 45001 oraz ISO/IEC 27001. Poprzez połączenie procesów, procedur i stosowanych praktyk ukierunkowani jesteśmy na jednoczesne spełnianie wielu wymagań, wymagań jakościowych, środowiskowych, ukierunkowanych na bezpieczeństwo informacji czy związanych z BHP.

Wyrazem naszego zobowiązania jest przyjęta Polityka ZSZ oraz Polityka BI. Obowiązujące Polityki stanowią ramy do szczegółowego określania celów systemowych i ich późniejszego osiągania. Cały czas monitorujemy nasz system i bieżąco go rozwijamy oraz doskonalimy. Zadowolenie naszych Klientów z jakości świadczonych przez nas usług, przy jednoczesnym spełnianiu wymagań środowiskowych i BHP ze stałym zapewnianiem bezpieczeństwa przetwarzanych informacji jest jednym z priorytetów naszej działalności.