Naše nabídka

Fyzická Ochrana

Lidé jsou stále základem účinné ochrany. Důvěřujte specialistům, kteří získali koncesi na ochranu osob a majetku. Naše služby jsou poskytovány vybranými skupinami kvalifikovaných pracovníků fyzické ostrahy se zbrojním průkazem.

Specializované služby přímé fyzické ochrany osob a majetku poskytujeme pro průmyslový, kancelářský a servisní segment. Plníme úkoly přímé trvalé nebo dočasné fyzické ochrany ploch, zařízení a zařízení podléhajících povinné ochraně zvláštního významu pro obranu, hospodářský zájem státu, veřejnou bezpečnost a další důležité zájmy státu.

Zaměstnanci podnikají kroky, které předcházejí trestným činům a přestupkům proti majetku. Navíc zabraňují škodám, které z nich mohou vzniknout, a zajišťují zákaz vstupu nepovolaným osobám.

Naši specialisté v oblasti fyzické ochrany vypracovávají a schvalují plány ochrany, pokyny pro ochranu a zabezpečení objektů a protiteroristické přílohy. K tomuto účelu mají požadovanou kvalifikaci, věcné znalosti podpořené dlouholetými pracovními zkušenostmi a pracovními zkušenostmi.

Chcete vědět více?

Write to us

Viz také

Naše nabídka

Bezpečnostní audit