O Firmě

Právní vyloučení odpovědnosti

Všechna práva na společnost ORLEN OCHRONA sp.z o.o. obsah internetových stránek je exkluzivní. Uživatel internetu má právo stáhnout a vytisknout celé stránky nebo části ORLEN OCHRONA za předpokladu, že neporuší autorská práva ani práva vyplývající z registrace ochranných známek ORLEN OCHRONA sp. z o.o. Bez předchozího písemného souhlasu společnosti ORLEN OCHRONA sp. z o.o.

ORLEN Ochrony vynakládá veškeré úsilí, aby informace na stránkách byly aktuální, ale nepřebírá žádnou odpovědnost za aktuálnost, aktuálnost a úplnost informací prezentovaných na webových stránkách webu. ORLEN Protection si vyhrazuje právo stránky částečně nebo jako celek upravit bez předchozího upozornění. Riziko spojené s používáním a využíváním informací prezentovaných na stránce nese uživatel internetu sám. ORLEN Ochrony nepřebírá žádnou odpovědnost za ztráty a škody způsobené používáním webových stránek ORLEN Ochrony.