O Firmě

Zásady ochrany osobních údajů a soubory cookie

Cílem ORLEN Ochrony sp.z o.o. je celková ochrana osobních údajů zákazníka přes internet, proto na tomto místě vysvětlujeme zásady zpracování údajů, které nám může uživatel internetu při používání těchto stránek zpřístupnit.

V internetové službě ORLEN Ochrony najde uživatel internetu popisy našich produktů a služeb, může získat informace o možnosti zaměstnání nebo získat aktuální informace a návrhy, aniž by musel zanechat jakékoli osobní údaje.

Pokud nám však uživatel internetu poskytne informace týkající se svých osobních údajů, jako je e-mailová adresa, telefonní a faxová čísla, demografické datum nebo jiné identifikační údaje, tyto informace nebudou zveřejněny (pro běžné použití, prodej ani v rámci našich kontaktů ) jakékoli externí třetí straně, pokud k tomu nejsme uživatelem výslovně zmocněni nebo pokud je zveřejnění těchto údajů povinné ze zákona.

Za účelem zlepšení našich služeb zašleme do síťového prohlížeče klienta malý soubor, který bude uložen v počítači klienta a přečten naším internetovým serverem (takové soubory se nazývají „cookie“). Takové soubory cookie nemůže číst žádný jiný internetový server kromě serveru, který soubor cookie přenesl. Cookies používáme my sami při mnoha administrativních úkonech, např. pro uložení preferencí Klienta k danému typu informací nebo pro heslo Klienta, které Klient nemusí zadávat při každé návštěvě našich webových stránek. Většina takových cookies existuje výhradně během relace nebo „návštěvy“. Žádné soubory cookie nebudou obsahovat informace, které mohou třetím stranám umožnit kontaktovat klienta elektronicky, elektronickou poštou nebo přímou poštou. Klient si může svůj síťový prohlížeč připravit na to, aby jej informoval o zasílání cookies nebo aby zamezil zasílání informačních cookies.