Naše nabídka

Přeprava peněz a cenin

Zajišťujeme přepravu peněžních hodnot po celém území ČR. Naši zákazníci oceňují vysoký standard a bezpečnost. To jsou klíčové prvky, kterých dosáhneme investováním do technického zabezpečení. Bezpečnost je naší prioritou.

Uložením svého majetku u nás si náš zákazník může být jistý, že jeho majetek je profesionálně chráněn proti krádeži, loupeži, zničení a zmizení od okamžiku převzetí péče o majetek až do okamžiku jeho předání na místo určení. Přeprava je obtížná a nebezpečná akce, takže každá přeprava hodnot je promyšlená, plánovaná a organizovaná.

Disponujeme vozidly upravenými pro přepravu peněžních hodnot splňující technické požadavky Přílohy 3 k nařízení Ministerstva vnitra a správy ze dne 14. října 1998. Všechny vozy používané pro přepravu peněžních hodnot mají zákonem požadované certifikáty vydané certifikačními orgány.

Důležitým prvkem, který má zásadní vliv na úroveň zabezpečení, je obsazení konvoje. Naši eskortní hlídači jsou specialisté s dlouholetou praxí, kteří svou kariéru v zásahových jednotkách začali neustále zvyšovat své dovednosti a kompetence.

Peněžní hodnoty přepravujeme ve speciálních obalech, tzv. bezpečných obálkách, označených logem naší společnosti, s použitím požadovaných technických ochranných prostředků, tzv. trezorů.

Chcete vědět více?

Napište nám

Viz také

Naše nabídka

Přeprava osob

Naše nabídka

Fyzická Ochrana