O Firmě

Naše hodnoty

Jako součást skupiny ORLEN jsme přijali systém jasných a praktických pravidel chování. Naše aktivity a vztahy se zaměstnanci organizujeme na základě nejlepších právních a obchodních praktik. Jsme vázáni hodnotami skupiny ORLEN: Odpovědnost, Rozvoj, Lidé, Energie, Spolehlivost.

Staráme se o zaměstnance

Péče o zdraví a osobní bezpečnost zaměstnanců i zainteresovaných stran je přirozenou a nedílnou součástí naší organizační kultury a obchodních aktivit koncernu.

Bezpečnostní

Efektivní řízení systému bezpečnosti práce a procesní bezpečnosti určuje vývoj skupiny ORLEN v každé oblasti její činnosti.

Daňová strategie

Při realizaci daňové vize uplatňujeme nejvyšší standardy, zajišťující správné a včasné plnění povinností uložených zákonem. Jde o náš příspěvek k poskytování veřejných prostředků na podporu hospodářského rozvoje země a důležitých sociálních iniciativ.

Dobročinná politika

Chceme, aby naše charitativní aktivity reagovaly na potřeby místních komunit a přinesly skutečné změny v životech lidí, na které jsou zaměřeny. Chceme, aby jejich záběr byl co nejširší a charitativní akce se dostaly do míst, kde je pomoc nezbytná.

Protikorupční politika

Naším cílem je zajistit spravedlivý a transparentní obchodní model, který zaručí důvěru, bezpečnost, volnou soutěž a hodnotu pro všechny zainteresované strany skupiny ORLEN.

ONOOÚ

Zpracování osobních údajů ve společnosti ORLEN S.A. se řídí ustanoveními Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46 / ES (obecné nařízení o ochraně údajů „GDPR“) a vnitrostátními předpisy o zpracování osobních údajů.