Certifikáty a povolení

Splňujeme nejvyšší standardy fyzické a digitální ochrany. Seznamte se s našimi certifikáty.

Tato norma obsahuje požadavky pro systém řízení kvality, který se používá pro organizaci, jež potřebuje prokázat způsobilost ke stálému poskytování výrobků shodných s požadavky Zákazníka a používanými předpisy a usilující o zvýšení spokojenosti Zákazníka.

(AlliedQualityAssurancePublication – Standardizační publikace pro zajištění kvality) stejně jako ISO 9001 je i to sbírka standardizačních norem týkajících se zajištění kvality v souladu s požadavky NATO.  Certifikáty AQAP má nyní pouze několik firem z oboru bezpečnosti.

Tato norma obsahuje požadavky, jejichž realizace má vliv na zlepšení bezpečnosti a hygieny práce. Stanovením požadavků a jejich správné zavedení v rámci systému řízení BOZP zajišťuje plné dodržování právních předpisů, stálou identifikaci nebezpečí, účinné vyhodnocení pracovního rizika a stálé činnosti zaměřené na zlepšení pracovních podmínek.

Kód NATO pro Polské národní hospodářství NCAGE 1364H vydaný Vojenským střediskem pro normalizaci, kvalitu a kodifikaci, který dovoluje poskytovat služby pro struktury NATO.

Doporučeni důvěryhodnosti potvrzuje, že ORLEN Ochrona Sp. z o.o. poskytuje své služby Zákazníkům profesionálně a účinně.

Certifikát potvrzuje, že firma vlastní autorizaci k provádění prací v rozsahu instalace a konfigurace zařízení a aplikací systému ACCARD+.