Naše hodnoty

Naším posláním je budovat značku ORLEN Ochrona Sp. z o.o. jako spolehlivého partnera spojeného s důvěrou, efektivitou, bezpečností a profesionalitou. Respekt a důvěra je naší prioritou, a proto neustále zlepšujeme standard a rozsah služeb pro naše současné i budoucí zákazníky. Usilujeme o posílení naší pozice na trhu vedeni principy etického podnikání. 

Naše standardy

Certifikáty a povolení

Seznamte se s našimi kompetencemi, které jsou potvrzeny četnými certifikáty, koncesemi a licencemi.

Naše standardy

Protikorupční politika skupiny ORLEN

ORLEN ve spolupráci s místními, globálními a veřejnými dodavateli přikládá velký význam jednání v souladu s obecně platnými právními předpisy a etickými normami.

Naše standardy

Etický kodex

Etický kodex Skupiny ORLEN je soubor aktuálních, jasných a praktických pravidel chování, která stanovují etické standardy platné pro všechny zaměstnance Skupiny ORLEN.