O Firmie

Zastrzeżenia prawne

​Wszelkie prawa do zawartości serwisu internetowego ORLEN Ochrona sp. z o.o. są zastrzeżone. Internauta ma prawo do pobrania oraz drukowania całych stron lub fragmentów serwisu internetowego ORLEN Ochrona pod warunkiem nienaruszania praw autorskich oraz praw wynikających z rejestracji znaków towarowych należących do ORLEN Ochrona sp. z o.o. 

Żadna część serwisu nie może być w celach komercyjnych kopiowana w całości lub części, transmitowana elektronicznie lub w inny sposób modyfikowana, linkowana lub wykorzystana bez uprzedniej pisemnej zgody ORLEN Ochrona sp. z o.o.

ORLEN Ochrona dokłada wszelkich starań, aby na bieżąco aktualizować informacje zawarte w serwisie, jednak nie ponosi żadnej odpowiedzialności za dokładność, aktualność oraz kompletność informacji przedstawionych na stronach serwisu. ORLEN Ochrona zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w części lub całości serwisu bez uprzedzenia. Ryzyko związane z użytkowaniem i wykorzystaniem informacji przedstawionych w serwisie ponosi sam internauta. ORLEN Ochrona sp z o.o. nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tytułu wyrządzonych szkód będących rezultatem korzystania z serwisu ORLEN Ochrona.