OFERTA

Usługa antyinwigilacyjna

Nieuczciwa konkurencja jest w stanie posunąć się do najbardziej nielegalnych metody – w tym inwigilacji – by zdobyć najpilniej strzeżone przez nas informacje.

Urządzenia, które służą do podsłuchiwania oraz ukryte kamery to tylko jeden z przejawów nieuczciwej konkurencji. Oczywiście, jest to przestępstwo. Aby udowodnić takie przestępstwo potrzebny jest jednak odpowiedni sprzęt oraz wyszkolona kadra pracownicza.

ORLEN Ochrona jako jedna z kilku firm w Polsce posiada:

  • kompletny specjalistyczny sprzęt antypodsłuchowy,
  • poświadczenia bezpieczeństwa NATO oraz UE,
  • pracowników przeszkolonych w REI USA w zakresie stosowania urządzeń do wykrywania urządzeń inwigilacji co potwierdzają poniższe certyfikaty.

Chcesz wiedzieć więcej?

Napisz do nas

Zobacz także