OFERTA

Usługa antyinwigilacyjna

Nieuczciwa konkurencja jest w stanie posunąć się do najbardziej nielegalnych metod, by zdobyć najpilniej strzeżone przez nas informacje, w tym inwigilacji.

Urządzenia, które służą do podsłuchiwania oraz ukryte kamery to tylko jeden z przejawów nieuczciwej konkurencji. Oczywiście, jest to przestępstwo. Aby udowodnić takie przestępstwo potrzebny jest jednak odpowiedni sprzęt oraz wyszkolona kadra pracownicza.

ORLEN Ochrona jako jedna z kilku firm w Polsce posiada:

  • kompletny specjalistyczny sprzęt antypodsłuchowy
  • poświadczenia bezpieczeństwa NATO oraz UE

Chcesz wiedzieć więcej?

Napisz do nas

Zobacz także