O Firmie

Organy i struktura spółki

Rada nadzorcza ORLEN Ochrona

Łukasz Adam Lipiec

Przewodniczący Rady Nadzorczej

Krzysztof Maksymiuk

Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

Tomasz Żuchewicz

Sekretarz Rady Nadzorczej​

Grzegorz Dzieniowski

Członek Rady Nadzorczej

Marcin Fidecki

Członej Rady Nadzorczej