O Firmie

Organy i struktura spółki

Rada Nadzorcza ORLEN Ochrona

Rafał Tomasz Tkaczyński

Przewodniczący Rady Nadzorczej

Krzysztof Maksymiuk

Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej​

Tomasz Żuchewicz

Sekretarz Rady Nadzorczej

Grzegorz Józef Dzieniowski

Członek Rady Nadzorczej

Marcin Fidecki

Członek Rady Nadzorczej