OFERTA

Ochrona fizyczna osób i mienia

Ludzie wciąż stanowią podstawę skutecznej ochrony. Zaufaj specjalistom, którzy uzyskali koncesję w zakresie ochrony osób i mienia. Nasze usługi realizują wyselekcjonowane grupy kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej posiadający pozwolenie na broń.

Świadczymy wyspecjalizowane usługi bezpośredniej ochrony fizycznej osób i mienia dla segmentu przemysłowego, biurowego oraz usługowego. Realizujemy zadania bezpośredniej ochrony fizycznej stałej lub doraźnej obszarów, obiektów i urządzeń podlegających obowiązkowej ochronie o szczególnym znaczeniu dla obronności, interesu gospodarczego państwa, bezpieczeństwa publicznego i innych ważnych interesów państwa.

Pracownicy prowadzą działania, które zapobiegają przestępstwom i wykroczeniom przeciwko mieniu. Oprócz tego przeciwdziałają szkodom, które mogą z nich wyniknąć oraz dbają o zakaz wstępu osobom nieupoważnionym. 

Nasi specjaliści z zakresu ochrony fizycznej opracowują i uzgadniają plany ochrony, instrukcje ochrony i zabezpieczenia obiektów, załączniki antyterrorystyczne. W tym celu posiadają wymagane kwalifikacje, wiedzę merytoryczną popartą wieloletnim stażem pracy oraz doświadczeniem.

Chcesz wiedzieć więcej?

Napisz do nas

Zobacz także