O Firmie

Dane osobowe

Poniżej znajdą Państwo wszelkie niezbędne informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych w związku z prowadzoną przez ORLEN Ochrona sp. z o.o. działalnością gospodarczą. 

Przetwarzanie danych osobowych w ORLEN Ochrona sp. z o.o. regulują przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”) oraz krajowe przepisy dotyczące przetwarzania danych osobowych. 

Administratorem Pana/ Pani danych osobowych jest: ORLEN Ochrona sp. z o.o. (w dalszej części: „MY“). Można się z nami skontaktować listownie na adres: ul. Chemików 7, 09-411 Płock lub telefonicznie pod numerami: (24) 365-33-40, (24) 366-25-00. 

Wyznaczyliśmy Inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować w każdej sprawie związanej z przetwarzaniem Pana/Pani danych osobowych - pisemnie na adres siedziby Administratora wskazany powyżej z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych”, mailowo pod adresem: daneosobowe.orlenochrona@orlen.pl.