OFERTA

Transport wartości pieniężnych

To usługa oparta na odpowiednio przygotowanym zapleczu administracyjno-logistycznym oraz funkcjonującej sieci tras inkaso.

Nasze rozwiązania techniczno-organizacyjne pozwoliły na nawiązanie współpracy z konkurencyjnymi firmami na rynku. Z racji swoich ograniczonych możliwości operacyjnych, zlecają nam one częściową obsługę swoich klientów.

Rynek usług transportu wartości pieniężnych w Polsce kształtuje kilka ważnych czynników. Są to przede wszystkim:

  • umiejętność dotarcia do potencjalnego klienta,
  • cena obsługi,
  • pozycja firmy transportowej na rynku na tle funkcjonującej konkurencji,
  • umiejętność dostosowania harmonogramu oraz czasu odbiorów/dostarczania wartości do wymagań klienta.

Nasze pojazdy zostały przystosowane do przewozu wartości pieniężnych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 września 2010 roku z późniejszymi zmianami. Pojazdy te są wyposażone w systemy zabezpieczenia GPS, które pozwalają na ciągłe monitorowanie trasy przejazdu.

Każdy z zespołów transportowych jest wyposażony w:

  • broń palną bojową,
  • specjalistyczne pojemniki do przenoszenia i przewożenia pakietów,
  • kamizelki kuloodporne,
  • środki łączności wewnętrznej i zewnętrznej.

Chcesz wiedzieć więcej?

Napisz do nas

Zobacz także