29.12.2023

„Mam serce do pomagania”- trzy projekty wolontariatu pracowniczego w ORLEN Ochrona

Wolontariat pracowniczy to forma zaangażowania społecznego pracowników i pracodawców, którzy wspólnie podejmują działania na rzecz potrzebujących. Pozwala rozwijać określone postawy i zasady współżycia społecznego. Jest szansą na przełamywanie stereotypów dotyczących np. osób żyjących w kryzysie bezdomności, uchodźców czy też osób z niepełnosprawnością. Taki bezpośredni kontakt rozwija w nas empatię, akceptację i uwrażliwia na los innych. Jest lekcją, która pozwala ujrzeć życie od drugiej strony. W Polsce coraz więcej instytucji promuje i wspiera takie inicjatywy, widząc w nich wartość dodaną zarówno dla społeczeństwa, jak i dla rozwoju pracowników.

Jedną z takich spółek jest ORLEN Ochrona, w której w ramach Tygodnia Wolontariatu realizowano program pod hasłem Mam serce do pomagania. Wolontariusze spółki mogli wybrać akcję, w której chcieli pomagać i wspierać potrzebujących. Dział HR przygotował trzy inicjatywy: Ratujemy święta, Promyk nadziei oraz Gotowi do pomocy.

Ratujemy święta – wsparcie dla pracowników spółki

Ratujemy święta to coroczna zbiórka świąteczna skierowana do pracowników i ich rodzin, którzy znaleźli się w bardzo trudnej sytuacji życiowej lub materialnej. Projekt ma na celu zapewnienie godnego i radosnego świętowania Bożego Narodzenia. W akcję angażowani są wszyscy pracownicy spółki. Koordynatorzy, menadżerowie zbierają informacje o potrzebach i oczekiwaniach pracowników. Wspólnie jednoczymy swoje siły organizując wsparcie dla kolegów i koleżanek z pracy.  Zgromadzone środki finansowe przeznaczamy na zakup wskazanych materiałów. Przed świętami przełożeni i najbliżsi koledzy przekazują je pracownikom i ich rodzinom do ich domów.

Promyk nadziei- zbiórka niezbędnych materiałów oraz żywności dla bezdomnych zwierząt schroniska Promyk w Gdańsku

Każdego roku spółka organizuje wsparcie dla bezdomnych zwierząt przebywających w schroniskach. Wiosną wsparliśmy czworonogi z płockiego schroniska. Podczas Tygodnia Wolontariatu nasi wolontariusze zbierali karmę,  materiały i potrzebne rzeczy dla zwierzaków ze  Schroniska Promyk w Gdańsku. Na początku grudnia, przekazaliśmy dary schronisku. 

Gotowi do pomocy – wsparcie dla podopiecznych w DPS w Zakrzewie Kościelnym

Co roku 3 grudnia obchodzimy Międzynarodowy Dzień Osób z Niepełnosprawnościami. Jego celem jest zwiększanie świadomości publicznej na temat ograniczeń, z jakimi borykają się osoby niepełnosprawne. Gotowi do pomocy to inicjatywa, którą dedykowaliśmy właśnie tym wyjątkowym osobom. Intencją była poprawa jakości życia i samopoczucia osób niepełnosprawnych i starszych.  Nasze wsparcie skierowaliśmy do 83 podopiecznych Domu Pomocy Społecznej w Zakrzewie Kościelnym. Mieszkańcy, to osoby niepełnosprawne, przewlekle chore psychicznie. Ten szczególny wolontariat realizowaliśmy 4 grudnia. Tym samym nie przypadkowa data projektu miała na celu niesienie pomocy społecznościom lokalnym, w których działa spółka ORLEN Ochrona. Dwa zespoły wolontariuszy działało tego dnia na rzecz innych. Spędzaliśmy czas z mieszkańcami, czytaliśmy, robiliśmy kartki świąteczne, karmiliśmy. Współtworzyliśmy warsztaty, zajęcia i spotkania integracyjne. W tym roku wolontariusze oprócz wsparcia warsztatowego pomagali odremontować jedno z pomieszczeń znajdujących się ośrodku.

Zarząd Spółki ORLEN Ochrona składa serdeczne podziękowania wszystkim 35 Wolontariuszom zaangażowanym w Tydzień Wolontariatu realizowany przez pracowników naszej spółki. Dzięki Waszej pracy, zaangażowaniu i poświęceniu, udało się zrealizować wiele cennych inicjatyw na rzecz potrzebujących osób i organizacji. Jesteście wzorem ofiarności i odpowiedzialności społecznej oraz inspiracją do dalszego działania - podsumowuje Prezes Zarządu ORLEN Ochrona Agnieszka Okołotowicz.

Z tego miejsca chcielibyśmy serdecznie podziękować wszystkim pracownikom, którzy wzięli udział w naszych projektach wolontariackich w 2023 roku. Wasz wkład w te działania ma ogromne znaczenie dla poprawy jakości życia i dobrostanu wielu ludzi. Jesteśmy dumni, że możemy pracować z takimi ludźmi jak Wy. Mamy nadzieję, że nasze akcje były dla Was nie tylko okazją do niesienia pomocy, ale także do rozwoju osobistego, nawiązywania nowych znajomości i poznawania ciekawych miejsc. Zapraszamy Was do udziału w kolejnych projektach społecznych organizowanych przez dział HR. Jeszcze raz dziękujemy Wam za Wasz czas, energię i serce, które włożyliście w wolontariat. Życzymy Wam wszystkiego najlepszego i do zobaczenia wkrótce!