29.12.2023

Szkolenia dla kobiet z samoobrony

Samoobrona to nie tylko umiejętność obrony przed potencjalnym zagrożeniem, ale także pewność siebie oraz wiedza na temat działań w sytuacjach nieprzewidzianych i nadzwyczajnych. Dla kobiet szczególnie ważne jest poznawanie zasad bezpieczeństwa oraz pogłębianie wiedzy na temat występujących zagrożeń. W tym celu ORLEN Ochrona zorganizowała dla swoich pracownic specjalne szkolenie z samoobrony z elementami udzielania pierwszej pomocy.

Szkolenie było przeprowadzone w Centrum Szkoleń Specjalistycznych w formie teoretycznej i praktycznej, z wykorzystaniem szerokiej wiedzy merytorycznej trenerów prowadzących zajęcia. W trakcie multimedialnej prezentacji została omówiona analiza zagrożeń bezpieczeństwa w Polsce wraz z prawnymi aspektami związanymi z obroną konieczną i naruszeniem granicy nietykalności cielesnej. Zostały również przedstawione i omówione filmy instruktażowe, pokazujące uczestniczkom szkolenia prawdziwe zdarzenia, którym musiały stawiać czoła kobiety w realnych sytuacjach życiowych. Prowadzący szkolenie uczyli podstawowych, ale zarazem prostych i skutecznych technik samoobrony. Wskazywali możliwe środki prewencji służące przeciwdziałaniu eskalacji zagrożenia. Uczestniczkom szkolenia przekazano również podstawową wiedzę dotyczącą pierwszej pomocy, zakończoną praktycznymi zajęciami z wykorzystaniem fantomów oraz defibrylatorów szkoleniowych AED.

To było niezwykle cenne doświadczenie. Uważam, że takie szkolenia są potrzebne i niezbędne w dzisiejszych czasach. Wzięłam w nim udział aby poznać choć podstawowe techniki obrony, które mogą mi pomóc w sytuacji zagrożenia życia – podsumowała uczestniczka, Magdalena Zieleniecka z Zespołu ds. Kontrolingu Personalnego i Benefitów. Samoobrona to nie tylko umiejętność fizycznej obrony przed atakami, ale także pewność siebie, świadomość i zdolność radzenia sobie w potencjalnie niebezpiecznych sytuacjach. To nieocenione umiejętności, zwłaszcza dla osób zagrożonych przemocą. Z kolei znajomość elementów pierwszej pomocy powinna stanowić podstawowy zasób wiedzy dla ratowania życia i zdrowia innej osoby. 

Wszystkie osoby pragnące zwiększyć poczucie własnego bezpieczeństwa oraz przećwiczyć elementy udzielania pierwszej pomocy zapraszamy do zapoznania się z pełną ofertą szkoleń realizowanych przez Centrum Szkoleń Specjalistycznych ORLEN Ochrona. Zapraszamy do skorzystania z pełnej oferty Centrum Szkoleń Specjalistycznych ORLEN Ochrona. W przypadku zainteresowania współpracą nasi eksperci odpowiedzą Państwu na wszelkie pytania:

email: css.orlenochrona@orlen.pl

Tel. 603 857 751