22.03.2024

Komunikat o zakończeniu postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Członka Zarządu Spółki

W dniu 22 marca 2024 roku Rada Nadzorcza ORLEN Ochrona Sp. z o.o. podjęła decyzję o zakończeniu postępowania kwalifikacyjnego bez wyłonienia kandydata na stanowisko Członka Zarządu spółki ORLEN Ochrona Sp. z o.o., w zakresie jednego z dwóch stanowisk Członków Zarządu spółki ORLEN Ochrona Sp. z o.o., objętych postępowaniem kwalifikacyjnym, dla którego termin przyjmowania zgłoszeń na stanowiska dwóch Członków Zarządu spółki ORLEN Ochrona Sp. z o.o. upłynął w dniu 11.03.2024 roku.