20.02.2024

ORLEN Ochrona chroni i uczy

ORLEN Ochrona od 2021 roku współpracuje ze szkołami, budując w ten sposób świadomość młodych ludzi w zakresie szeroko rozumianego bezpieczeństwa osób i mienia, bezpieczeństwa sieci czy cyberbezpieczeństwa.

Po nawiązaniu kooperacji z liceami o profilu mundurowym w Gdańsku i Bieżuniu, teraz spółka podpisała umowę z kolejną placówką. Zespół Szkół Zawodowych im. Marii Skłodowskiej-Curie w Płocku to szczególna jednostka edukacyjna, która kształci młodych ludzi w zakresie m.in. zabezpieczeń technicznych. Z uwagi na specyfikę szkoły, współpraca ukierunkowana została na  działania z zakresu rozwiązań technicznych systemów bezpieczeństwa, a to jeden z głównych filarów działalności spółki.  W roku bieżącym spółka zamierza rozwijać nawiązaną współpracę i budować przekonanie wśród młodych ludzi o skali działalności ORLEN Ochrona. W tym celu realizowane są wizyty studyjne na chronionych obiektach. Eksperci spółki prowadzą prelekcje dla młodzieży,  prezentują specjalistyczny sprzęt oraz przedkładają materiały dydaktyczne.

Pierwsze spotkania odbyły się już w Bieżuniu oraz Gdańsku. Przedstawione zostały zagadnienia związane z bezpieczeństwem sieci, bezpiecznym korzystaniem z urządzeń mobilnych oraz szerokorozumianego cyberbezpieczeństwa. Od tego roku realizowany jest projekt utworzenia klasy patronackiej pod nazwą „Bezpieczeństwo infrastruktury krytycznej” w szkole w Gdańsku. Intencją tego przedsięwzięcia jest kształcenie młodzieży w obszarach ochrony obiektów strategicznych, jak rafinerie, elektrownie czy rurociągi. Spółka zapewni patronat nad klasą, uzupełni program nauczania, który będzie uwzględniał najnowsze trendy i wyzwania w zakresie bezpieczeństwa. Stwarza także możliwość realizowania praktyk dla absolwentów klas.

Porozumienie o współpracy ze szkołami jest wyrazem wzajemnego zaufania i szacunku. Świadczy o wysokim poziomie profesjonalizmu i odpowiedzialności obu stron. Jest szansą na rozwój i podniesienie jakości edukacji, bezpieczeństwa w szkołach. Buduje trwałe relacje oraz współpracę między szkołami a spółką ORLEN Ochrona.