29.05.2024

ORLEN Ochrona na Dniach Bezpieczeństwa Pracy i Ochrony Zdrowia

W dniach 20-24 maja Grupa ORLEN po raz kolejny zorganizowała Dni Bezpieczeństwa Pracy i Ochrony Zdrowia, podkreślając swoje zaangażowanie w promowanie kultury bezpieczeństwa wśród pracowników oraz partnerów biznesowych. Wydarzenie to, odbywające się pod hasłem “Świecąc przykładem… dbam też o innych”, przyciągnęło szerokie grono uczestników, którzy mieli okazję wziąć udział w licznych warsztatach, szkoleniach i aktywnościach. Spółka ORLEN Ochrona, będąca integralną częścią Grupy ORLEN, od lat stanowi bastion ochrony dla pracowników, obiektów. W ramach Dni Bezpieczeństwa Pracy i Ochrony Zdrowia, ORLEN Ochrona nie tylko demonstrowała swoje kompetencje, ale również edukowała i inspirowała, podnosząc świadomość bezpieczeństwa na każdym szczeblu organizacji.

Podczas wydarzenia, ORLEN Ochrona skupiła się na edukacji w zakresie nowych technologii ochronnych oraz metod prewencji. Specjaliści ORLEN Ochrona prowadzili warsztaty, które pozwoliły pracownikom na praktyczne przetestowanie systemów alarmowych i monitoringu, a także na naukę procedur postępowania w sytuacjach kryzysowych.

20 maja byliśmy w Warszawie przy ul. Bielańskiej 12, gdzie nasi specjaliści prezentowali i szczegółowo omawiali wyposażenie plecaka ewakuacyjnego oraz przypominali zasady udzielania pierwszej pomocy, przy współudziale Centrum Szkoleń Specjalistycznych ORLEN Ochrona. W środę 22 maja, na poligonie Zakładowej Straży Pożarnej Zakładu Produkcyjnego w Płocku, zespół ORLEN Ochrona zorganizował prezentacje nowoczesnych technologii monitorowania oraz pokazy technik samoobrony i interwencyjnych. Następnego dnia, na terenie Zakładu PTA we Włocławku, Spółka zaprezentowała sprzęt służbowy, na co dzień wykorzystywany przez pracowników ochrony oraz cieszące się ogromnym zainteresowaniem pokazy technik samoobrony i interwencyjnych. Natomiast 24 maja w Gdańsku, pracownicy prezentowali urządzenia wykorzystywane w technologii zabezpieczeń technicznych oraz fizycznych w zapewnieniu pełnego bezpieczeństwa.

Podczas wydarzenia, ORLEN Ochrona skupiła się na edukacji w zakresie nowych technologii ochronnych oraz metod prewencji. Specjaliści ORLEN Ochrona prowadzili warsztaty, które pozwoliły pracownikom na praktyczne przetestowanie systemów alarmowych i monitoringu, a także na naukę procedur postępowania w sytuacjach kryzysowych.

Byliśmy obecni 20 maja w Warszawie przy ul. Bielańskiej 12, gdzie nasi specjaliści prezentowali i szczegółowo omawiali wyposażenie plecaka ewakuacyjnego oraz przypominali zasady udzielania pierwszej pomocy, przy współudziale Centrum Szkoleń Specjalistycznych ORLEN Ochrona. W środę 22 maja, na poligonie Zakładowej Straży Pożarnej Zakładu Produkcyjnego w Płocku, zespół ORLEN Ochrona zorganizował prezentacje nowoczesnych technologii monitorowania oraz pokazy technik samoobrony i interwencyjnych. Następnego dnia, na terenie Zakładu PTA we Włocławku, Spółka zaprezentowała sprzęt służbowy, na co dzień wykorzystywany przez pracowników ochrony oraz cieszące się ogromnym zainteresowaniem pokazy technik samoobrony i interwencyjnych. Natomiast 24 maja w Gdańsku, pracownicy prezentowali urządzenia wykorzystywane w technologii zabezpieczeń technicznych oraz fizycznych w zapewnieniu pełnego bezpieczeństwa.