01.03.2024

Postępowanie kwalifikacyjne na Prezesa Zarządu i dwóch Członków Zarządu w ORLEN Ochrona

ORLEN Ochrona ogłasza postępowanie rekrutacyjne na Prezesa i dwóch Członków Zarządu