15.03.2024

Wyróżnienie BHP dla ORLEN Ochrona

Bezpieczeństwo i higiena pracy w ORLEN Ochrona stanowią fundament dla ochrony zdrowia i życia pracowników oraz zapewnienia ciągłości procesów operacyjnych i produkcyjnych. Inicjatywy mające na celu zapewnienie bezpiecznych warunków pracy dla pracowników Grupy ORLEN i ich zewnętrznych kontrahentów są traktowane jako priorytet.

W dniach 13-14 marca 2024 roku w Płocku miało miejsce spotkanie obszaru bezpieczeństwa i higieny pracy, bezpieczeństwa pożarowego oraz bezpieczeństwa składowania i przewozu towarów niebezpiecznych Grupy ORLEN, zorganizowane przez Biuro BHP ORLEN. Podczas spotkania wręczane były wyróżnienia spółkom z Grupy w konkursie „Miliony przepracowanych roboczogodzin bez wypadków”. Wśród liderów konkursu znalazła się spółka ORLEN Ochrona otrzymując wyróżnienie za 4 miliony przepracowanych roboczogodzin bez wypadku, na przełomie 2022 i 2023 roku.  

Bezpieczeństwo BHP w ORLEN Ochrona jest nie tylko obowiązkiem prawym, ale również kluczowym elementem strategii, który przekłada się na efektywność operacyjną i reputację Spółki. Dzięki ciągłemu doskonaleniu i wdrażaniu innowacyjnych rozwiązań, ORLEN Ochrona utrzymuje pozycję lidera w zakresie bezpieczeństwa pracy, co jest niezbędne dla zapewnienia ochrony zarówno pracowników, jak i infrastruktury przemysłowej.