Oferta

Dynamiczne szkolenia strzeleckie

Celem szkolenia jest budowanie świadomości strzeleckiej, solidnych fundamentów na których opierać będziemy bezpieczne i skuteczne posługiwanie się bronią palną. Głównym z założeń programowych jest propagowanie strzelectwa oraz nauka strzelania praktycznego, znajdującego zastosowanie zarówno w sporcie, jak i samoobronie oraz strzelaniu typowo bojowym.

Poszczególne moduły zostały zaprojektowane w taki sposób, aby odpowiedzieć na zapotrzebowanie uczestników, pracowników branży ochrony pozostających na zróżnicowanym poziomie zaawansowania. Każdy z kolejnych poziomów odsłaniać będzie przed uczestnikami nowe tajniki strzelania. Programy szkoleniowe zostały podzielone w taki sposób, aby obejmowały swoim zakresem wszystkie obszary strzelectwa począwszy od wiedzy podstawowej dotyczącej między innymi nabycia pewności w użyciu broni palnej, a skończywszy na umiejętnościach polegających na wykorzystywaniu przesłon oraz odpowiedniej taktyki podczas przemieszczania się. Wprowadzone dodatkowe bodźce zewnętrze takie jak presja czasu, stres, zmęczenie oraz pozycje wymuszone, pozwolą wkroczyć na drogę profesjonalnego strzelectwa. 

Szkolenie przeznaczone dla osób, które po raz pierwszy rozpoczynają swoją przygodę z bronią palną lub ich doświadczenie jest na niewielkim poziomie i zależy im na nauce oraz budowaniu solidnych  podstaw w posługiwaniu się pistoletem.

Zakres i tematyka:

 • zasady i procedury bezpieczeństwa,
 • prawidłowe dopasowanie sprzętu strzeleckiego.,
 • sposoby przenoszenia broni i dodatkowych magazynków,
 • postawy strzeleckie i chwyt broni,
 • dobywanie broni,
 • prawidłowe techniki wykonania przeładowania oraz rozładowania broni,
 • zgrywanie przyrządów celowniczych i składanie się do celu,
 • praca na języku spustowym,
 • wymiana magazynków,
 • prawidłowa obsługa broni w przypadku pojawienia się zacięć.

Wymaganiem dla uczestników tego modułu nie jest wymagane doświadczenie strzeleckie. 

Informacje dodatkowe:

 • w zależności od ilości uczestników oraz poziomu grupy, szkolenie może zostać uzupełnione o bardziej dodatkowe elementy.
 • Uczestnik, który nie posiada własnej broni lub / i akcesoriów strzeleckich zostanie w nie doposażony.

Celem modułu jest ugruntowanie podstaw, poczucie pewności w użyciu broni palnej krótkiej. Ma on za zadanie przybliżyć tajniki strzelania szybkiego/dynamicznego, podczas ruchu, a także taktycznej i szybkiej wymiany magazynków.

Moduł ten wymagać będzie od uczestników odpowiedniego opanowania podstawowych zasad pracy z bronią palną i jej bezpiecznego obsługiwania. 

Zakres i tematyka:

 • postawy strzeleckie,
 • strzelanie dynamiczne.
 • identyfikacja celu.
 • strzelanie do wielu celów – płynność i precyzja.
 • praca z bronią bez używania przyrządów celowniczych.
 • przemieszczanie się z bronią – świadomość sytuacyjna otoczenia.
 • strzelanie w ruchu oraz podczas zmiany kierunku przemieszczania się.
 • szybka taktyczna wymiana magazynków – samodzielne zarządzanie amunicją.

Do uczestniczenia w tej części szkolenia wymagane jest ukończenie modułu podstawowego lub posiadanie umiejętności podstawowych zweryfikowanych przez instruktorów prowadzących szkolenie. 

Celem jest nauka strzelania w ruchu z wykorzystaniem przesłon oraz zachowanie odpowiedniej taktyki. Elementami wchodzącymi w skład modułu jest strzelanie stresowe na tzw. zmęczeniu, w pozycjach wymuszonych, jak również współpraca i komunikacja z partnerem w przypadku działania w zespole.

Zakres i tematyka:

 • symulacja strzelania w pozycjach oraz warunkach wymuszonych,
 • symulacja strzelania podczas zmiany kierunku ruchu, kąta oddawania strzału,
 • symulacja wymiany magazynka oraz obsługi broni w warunkach podwyższonego stresu,
 • symulacja polegająca na obsłudze broni przy użyciu jednej ręki,
 • taktyka poruszanie się w pomieszczeniach o różnym stopniu oświetlenia, 
 • symulacja działań zespołowych,
 • trening sytuacyjny z wykorzystaniem zasłon, przesłon, pojazdów.

Wymagania 

Szkolenie dedykowane jest do osób, które ukończyły „Moduł 1 i 2” lub posiadają umiejętności na poziomie średnio zaawansowanym, zweryfikowane przez instruktorów.

Skontaktuj się z nami

Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty. W przypadku zainteresowania współpracą nasi eksperci odpowiedzą Państwu na wszelkie pytania.

Telefon kontaktowy

603 857 751