Oferta

Kurs kwalifikowanych pracowników ochrony

Kurs kierowany jest do osób, które chcą uzyskać kwalifikacje niezbędne do wpisania na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej oraz uzyskać dopuszczenie do pracy z bronią (po zdaniu egzaminu państwowego).

Zgodnie z rozporządzeniem ministra spraw wewnętrznych z dnia 18 grudnia 2013 r. (Dz.U. 2013 poz. 1652) czas trwania kursu wynosi 245 godzin.

W okresie trwania szkolenia każdemu uczestnikowi zapewniamy:

  • 35 godzin dydaktycznych zajęć z wyszkolenia strzeleckiego, 
  • 50 godzin dydaktycznych zajęć z zakresu podstaw wykonywania zawodu pracownika ochrony, prawa karnego, prawa wykroczeń, prawa karnego procesowego,  prawa cywilnego i prawa pracy, psychologii, etyki oraz zasad udzielania pomocy przedlekarskiej,
  • 60 godzin dydaktycznych zajęć z zakresy samoobrony i technik i taktyk interwencyjni,
  • 100 godzin dydaktycznych zajęć z zakresu taktyki wykonywania zadań ochrony osób i ochrony mienia,

Kurs kończy się egzaminem. Dla osób, który uzyskają pozytywny wynik zostanie wydane zaświadczenie, które uprawnia uczestnika kursu do ubiegania się o wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej w trybie określonym ustawą z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia. Zajęcia składają się z wykładów oraz zajęć praktycznych.

Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty. W przypadku zainteresowania współpracą nasi eksperci odpowiedzą Państwu na wszelkie pytania.​

Skontaktuj się z nami

Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty. W przypadku zainteresowania współpracą nasi eksperci odpowiedzą Państwu na wszelkie pytania.

Telefon kontaktowy

603 857 751