Oferta

Kursy doskonalące dla kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej

Kurs doskonalący umiejętności kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej obejmuje doskonalenie umiejętności teoretycznych i praktycznych w zakresie wyszkolenia strzeleckiego, samoobrony, technik interwencyjnych, udzielania pomocy przedlekarskiej oraz znajomości przepisów prawa związanych z wykonywaniem ochrony osób i mienia.

O kursie:

  • Kurs realizowane jest w ramach działalności oświatowej i upoważnia uczestników, którzy go zaliczą do przedłużenia wpisu na liście kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej.
  • Czas trwania kursu wynosi 40 godzin zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 stycznia 2016 r. w sprawie szczegółowej tematyki, formy oraz czasu trwania kursu doskonalącego umiejętności kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 103).
  • Zakres tematyczny szkolenia obejmuje przedstawienie aktualnego stanu prawnego, udzielanie pomocy przedlekarskiej, wyszkolenie strzeleckie, samoobronę i techniki interwencyjne.
  • Kurs kończy się zaliczeniem i dla osób które uzyskają wynik pozytywny wydaniem zaświadczenia, które uprawnia uczestnika kursu do przedłużenia wpisu na liście kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej w trybie określonym ustawą z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia.
  • Kurs składa się z wykładów oraz części praktycznej.

Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty. W przypadku zainteresowania współpracą nasi eksperci odpowiedzą Państwu na wszelkie pytania.

Skontaktuj się z nami

Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty. W przypadku zainteresowania współpracą nasi eksperci odpowiedzą Państwu na wszelkie pytania.

Telefon kontaktowy

603 857 751