Oferta

Szkolenia dla kierowników do spraw bezpieczeństwa na imprezach masowych oraz członków służby porządkowej i informacyjnej

Szkolenia przeznaczone są dla osób, które chcą rozszerzyć swoje kompetencje i ubiegać się o pracę jako kierownik do spraw bezpieczeństwa na imprezach masowych

Zgodnie z przepisami wykonawczymi do ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych z dnia 20.03.2009 r., program szkolenia członków służby porządkowej oraz informacyjnej realizowany jest w ramach następujących modułów:  

 • Bezpieczeństwo imprez masowych, zasady ogólne,
 • Zezwolenie na przeprowadzenie imprezy masowej,
 • Zasady sporządzania dokumentacji na potrzeby zezwolenia,
 • Misja służb organizatora imprezy masowej,
 • Wybrane zagadnienia z zakresu organizacji i zarządzania,
 • Zabezpieczenia imprez masowych,
 • Zagadnienia prawne,
 • Zasady wykonywania zadań członka służby informacyjnej,
 • Zasady wykonywania zadań członka służby porządkowej,
 • Zadania służb organizatora imprezy masowej,
 • Zasady współpracy z Policją, Państwową Strażą Pożarną oraz innymi służbami. biorącymi udział w zabezpieczeniu imprezy masowej,
 • Zabezpieczenie medyczne i sanitarne,
 • Wybrane aspekty prawa budowlanego,
 • Ochrona przeciwpożarowa imprez masowych,
 • Ewakuacja osób uczestniczących w imprezie masowej,
 • Wybrane elementy z zakresu psychologii, socjologii, prawa karnego procesowego, administracyjnego oraz cywilnego,
 • Techniczne środki zabezpieczenia imprezy masowej,
 • Ćwiczenia praktyczne.
 • Szkolenie kończy się egzaminem wewnętrznym. 

Szkolenie obejmuje wykłady oraz część praktyczną. Uczestnicy szkolenia, którzy uzyskają wynik pozytywny, otrzymują zaświadczenie o jego ukończeniu, które uprawnia do wykonywania zadań przewidzianych dla kierownika do spraw bezpieczeństwa na imprezach masowych.

Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które chcą ubiegać się o pracę przy zabezpieczeniu imprez masowych. Ukończenie szkolenia uprawnia do pracy w charakterze członka służby informacyjnej oraz członka służby porządkowej. 

Zgodnie z przepisami wykonawczymi do ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych z dnia 20.03.2009 r., program szkolenia członków służby porządkowej oraz informacyjnej realizowany jest w ramach następujących modułów:

 • Bezpieczeństwo imprez masowych, zasady ogólne,
 • Misja służb organizatora imprezy masowej,
 • Zagadnienia prawne,
 • Zasady wykonywania zadań członka służby porządkowej,
 • Zasady wykonywania zadań członka służby informacyjnej,
 • Zadania służb organizatora imprezy masowej,
 • Wybrane elementy z zakresu psychologii i socjologii,
 • Ochrona przeciwpożarowa imprezy masowej,
 • Techniki interwencji,
 • Ćwiczenia praktyczne,
 • Zasady udzielania pierwszej pomocy,
 • Ewakuacja osób uczestniczących w imprezie masowej.

Szkolenie kończy się egzaminem wewnętrznym. 

Szkolenie obejmuje wykłady oraz część praktyczną. Uczestnicy szkolenia, którzy uzyskają wynik pozytywny, otrzymują zaświadczenie o jego ukończeniu, uprawniające do wykonywania zadań przewidzianych dla członków służby porządkowej i służby informacyjnej na imprezach masowych.

Skontaktuj się z nami

Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty. W przypadku zainteresowania współpracą nasi eksperci odpowiedzą Państwu na wszelkie pytania.

Telefon kontaktowy

603 857 751