Oferta

Szkolenia z pierwszej pomocy

Celem szkolenia z udzielania podstawowej pierwszej pomocy jest przygotowanie uczestników do skutecznej reakcji w sytuacjach nagłego zagrożenia życia lub zdrowia. Uczestnicy zdobędą wiedzę i umiejętności niezbędne do udzielania pierwszej pomocy w różnych sytuacjach, takich jak wypadki, urazy lub nagłe zdarzenia losowe. 

Dla osób, które przechodziły już szkolenia przedmedyczne w przeszłości będzie to wyjątkowa okazja do odświeżenia i zaktualizowania wiedzy z udzielania pierwszej pomocy wzbogaconej o realne scenariusze tak, aby być gotowym do reakcji w sytuacjach awaryjnych mogących wystąpić w życiu codziennym.

Opis szkolenia:

 • Wprowadzenie do pierwszej pomocy;
  • Omówienie znaczenia pierwszej pomocy,
  • Aspekty prawne udzielania pierwszej pomocy,
 • Bezpieczeństwo uczestnika i poszkodowanego;
  • Zapewnienie bezpieczeństwa podczas udzielania pomocy,
  • Ocena sytuacji, miejsca zdarzenia,
  • Badanie poszkodowanego – ocena wstępna,
 • Wezwanie pomocy; 
  • Jak wezwać pogotowie ratunkowe lub inne służby ratunkowe,
  • Udzielanie informacji operatorowi medycznemu,
 • Pozycja boczna bezpieczna;
 • Resuscytacja krążeniowo-oddechowa;
  • Wykonywanie resuscytacji krążeniowo-oddechowej (RKO) dorosłych, dzieci i niemowląt,
  • Zastosowanie automatycznego defibrylatora zewnętrznego (AED),
 • Pierwsza pomoc przy nagłych zdarzeniach;
  • Rozpoznawanie objawów zawału serca (wywiad SAMPLE),
  • Pomoc w przypadku udaru mózgu,
  • Omdlenie,
  • Drgawki,
  • Zatrucie,
  • Tonięcie,
  • Obsługa sytuacji związanych z zadławieniem u dorosłych oraz nagłymi problemami z oddychaniem (np. astma, duszność),
 • Pierwsza pomoc u dzieci i niemowląt;
  • Specjalne aspekty pomocy dzieciom i niemowlętom,
  • Zadławienia u dzieci,
 • Pierwsza pomoc przy obrażeniach; 
  • Opatrywanie ran, krwotoków,
  • Unieruchamianie złamań,
  • Postępowanie przy oparzeniach, 
 •  Ćwiczenia praktyczne;
  • Uczestnicy będą mieli okazję praktycznie ćwiczyć udzielanie pierwszej pomocy na fantomach lub w innych symulowanych sytuacjach.