Oferta

Szkolenia z zakresu świadomości występujących zagrożeń oraz szeroko pojętego bezpieczeństwa

Szkolenie ma na celu zapewnienie odpowiednich narzędzi i określenie strategii, które pomogą wzmocnić poczucie własnego bezpieczeństwa oraz umożliwić skuteczne działanie w razie wystąpienia sytuacji nadzwyczajnej. 

Szkolenie z zakresu świadomości występujących zagrożeń oraz szeroko pojętego bezpieczeństwa obejmuje kompleksową edukację, mającą na celu zwiększenie świadomości oraz umiejętności reagowania w przypadku sytuacji zagrożenia życia lub zdrowia oraz wystąpienia sytuacji kryzysowych. 

Szkolenie składa się z następujących modułów:

  • zagrożenia fizyczne i psychiczne związane ze specyfikacją wykonywanego zawodu, w zależności od grupy, dla której dedykowane jest szkolenie. 
  • analiza sposobów działania przestępców.
  • zasady zapamiętywania faktów, cech szczególnych i wyposażenia napastników.
  • postępowanie ze wzburzonym klientem, napastnikiem – deeskalacja napięcia. 
  • zarządzanie stresem i panika. 
  • samozabezpieczenie i obrona siebie i swoich bliskich w warunkach zagrożenia.
  • ewakuacja i pierwsza pomoc.
  • sposób działania służb odpowiedzialnych za nasze bezpieczeństwo. 

Szkolenie może być spersonalizowane w zależności od specyfiki pracy w danej organizacji z uwzględnieniem potencjalnych sytuacji kryzysowych, z którymi mogą się spotkać pracownicy.

Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty. W przypadku zainteresowania współpracą nasi eksperci odpowiedzą Państwu na wszelkie pytania.

Skontaktuj się z nami

Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty. W przypadku zainteresowania współpracą nasi eksperci odpowiedzą Państwu na wszelkie pytania.

Telefon kontaktowy

603 857 751